Maciej Połys Brak komentarzy

Zabezpieczenia i koszty bankowe

W kilku słowach chciałbym wspomnieć, jakie zabezpieczenia stosują obecnie banki przy udzielaniu zarówno kredytów hipotecznych, jak i pożyczek hipotecznych.

Oczywiście podstawą jest, żeby dany bank chciał przyjąć daną nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu, o który wnioskuje klient. Nie jest to do końca oczywiste, że bank zabezpieczy się na każdej nieruchomości. Regulują to odrębne przepisy danego banku i dodatkowo przeprowadzana jest wycena takiej nieruchomości, po czym bank decyduje czy może przyjąć dane zabezpieczenie czy nie.

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej jest hipoteka. Hipoteka z definicji, to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości , na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego, którym właśnie może być bank może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Więcej