Maciej Połys Brak komentarzy

Zabezpieczenia i koszty bankowe

W kilku słowach chciałbym wspomnieć, jakie zabezpieczenia stosują obecnie banki przy udzielaniu zarówno kredytów hipotecznych, jak i pożyczek hipotecznych.

Oczywiście podstawą jest, żeby dany bank chciał przyjąć daną nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu, o który wnioskuje klient. Nie jest to do końca oczywiste, że bank zabezpieczy się na każdej nieruchomości. Regulują to odrębne przepisy danego banku i dodatkowo przeprowadzana jest wycena takiej nieruchomości, po czym bank decyduje czy może przyjąć dane zabezpieczenie czy nie.

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej jest hipoteka. Hipoteka z definicji, to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości , na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego, którym właśnie może być bank może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Więcej

Maciej Połys Brak komentarzy

Kredyt hipoteczny

W tym artykule, pierwszym wprowadzającym w tematykę produktów finansowych skoncentrowałem się na celach i rodzaju waluty kredytu hipotecznego.

Ze względu na cel możemy wyróżnić:

Kredyt hipoteczny – z przeznaczeniem na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Bank przelewa kwotę kredytu o jaką wnioskował kredytobiorca na rachunek sprzedającego, tj. osoby fizycznej lub dewelopera na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktu notarialnego.

Kredyt budowlano-hipoteczny – środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Dodatkowo może być przeznaczony na rozbudowę czy remont realizowany przez osobę fizyczną. Może być uruchomiony w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie (rozliczeniu ostatniej transzy) lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt kredytobiorca załącza się kosztorys, na podstawie którego bank ustala ilość i wysokość transz. Służy on również do późniejszego rozliczenia wydatków.
Więcej

Maciej Połys Brak komentarzy

Korzyści płynące z mojej pomocy

Podstawowe informacje

Na rynku usług finansowych wciąż rośnie liczba narzędzi inwestycyjnych,ubezpieczeniowych a bogactwo ofert kredytowych przyprawia o ból głowy.

Pomagam Klientom w  doborze najlepszych rozwiązań , zarówno tych kredytowych, jak i tych związanych z lokowaniem oszczędności czy doborem najbardziej trafnego ubezpieczenia.
Więcej