Factoring

Usługa finansowa polegająca na nabywaniu od przedsiębiorców, za określoną cenę, wierzytelności przysługujących mu w stosunku do jego kontrahentów oraz świadczeniu na rzecz przedsiębiorcy wielu innych usług TO REDUKCJA RYZYKA I POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BEZ WZROSTU ZADŁUŻENIA! TO DOBRE ROZWIĄZANIE NA KAŻDY CZAS!

W ramach mojej usługi oferuję:

  • analizę potrzeb finansowych firmy,
  • pomoc w uzyskaniu optymalnej formy finansowania,
  • wsparcie w negocjacjach z bankami,
  • pomoc w niezbędnych formalnościach.