Leasing

  • W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy
  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa
  • możliwość rozliczenia podatku VAT.

W ramach mojej usługi oferuję:

  • analizę potrzeb finansowych firmy
  • pomoc w uzyskaniu optymalnej formy finansowania
  • wsparcie w negocjacjach z bankami
  • pomoc w niezbędnych formalnościach