Maciej Połys Brak komentarzy

W tym artykule, pierwszym wprowadzającym w tematykę produktów finansowych skoncentrowałem się na celach i rodzaju waluty kredytu hipotecznego.

Ze względu na cel możemy wyróżnić:

Kredyt hipoteczny – z przeznaczeniem na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Bank przelewa kwotę kredytu o jaką wnioskował kredytobiorca na rachunek sprzedającego, tj. osoby fizycznej lub dewelopera na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktu notarialnego.

Kredyt budowlano-hipoteczny – środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Dodatkowo może być przeznaczony na rozbudowę czy remont realizowany przez osobę fizyczną. Może być uruchomiony w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie (rozliczeniu ostatniej transzy) lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt kredytobiorca załącza się kosztorys, na podstawie którego bank ustala ilość i wysokość transz. Służy on również do późniejszego rozliczenia wydatków.

Pożyczka hipoteczna – środki z pożyczki przyznawane są na dowolny cel , nie związany z budową czy zakupem nieruchomości. Komfortowe jest to, ze bank nie rozlicza nas z środków przyznanych w ramach pożyczki. Mając odpowiednie zabezpieczenie w postaci nieruchomości można zrealizować, na przykład zakup samochodu. Zaznaczyć trzeba jednak, iż taka forma kredytowania wiąże się z wyższym oprocentowaniem. Podsumowując pożyczka hipoteczna jest alternatywą dla zwykłych kredytów gotówkowych, które są zwykle dużo droższe i udzielane na max 10 lat.

Ze względu na walutę:

Kredyty w walucie krajowej.
Kredyty walutowe:

 1. waloryzowany – oznacza to, że kwota, o którą ubiega się wnioskodawca zostanie wypłacona
  w złotówkach, ale rata, którą będzie spłacał co miesiąc będzie równowartością raty w walucie na
  dany dzień. Istnieje możliwość wypłaty oraz spłaty rat kredytu w walucie kredytu.
 2. denominowany – w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej. Kwota dzielona jest
  na transze i przeliczana na walutę obcą. Opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej:

  • umowę zawiera się na określoną kwotę waluty krajowej,
  • umowę zawiera się na określoną kwotę waluty obcej to rozwiązanie w przypadku ceny zakupu nieruchomości ustalonej w PLN (nieruchomość kupiona w PLN, kredyt spłacany w walucie) może prowadzić do niedoboru środków do ceny zapłaty w przypadku niższego kursu w chwili przeliczenia niż zakładany.

Na rynku usług finansowych mamy obecnie zwolnienie jeżeli chodzi o udzielanie kredytów w walutach obcych, ale opisuję to dla zrozumienia, żeby w sytuacji zetknięcia się z produktem denominowanym zachować szczególną ostrożność, mówiąc wprost po prostu go unikać. W kolejnych poradnikach postaram się przybliżyć tematykę zabezpieczenia kredytu czy pożyczki hipotecznej, jak również koszty z jakimi możemy się liczyć zaciągając taki kredyt czy pożyczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *