Ze mną wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe. Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.

Cel

  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie ruchomości domowych
  • uzyskanie OC i NNW w życiu prywatnym
  • home assistance

Korzyści oferty

  • możliwość określenia sumy ubezpieczenia
  • dopasowanie wysokości składki

Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte:

  • mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy, jeśli zajmowane mieszkanie lub dom nie stanowią własności ubezpieczającego
  • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
  • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • home assistance