Ze mną wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe. Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.

Cel

 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie ruchomości domowych
 • uzyskanie OC i NNW w życiu prywatnym
 • home assistance

Korzyści oferty

 • możliwość określenia sumy ubezpieczenia
 • dopasowanie wysokości składki

Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte:

 • mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy, jeśli zajmowane mieszkanie lub dom nie stanowią własności ubezpieczającego
 • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
 • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • home assistance