Wybierzemy  najlepsze terminowe ubezpieczenie. Zabezpieczymy finansowo Twoją rodzinę lub zaciągany kredyt.

Cel

 • zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci
 • możliwość zabezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby
 • zabezpieczenie kredytu lub innych zobowiązań

Korzyści oferty

 • wsparcie na etapie wyboru ubezpieczenia
 • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
 • parametry polisy dopasowane do Twojej sytuacji życiowej

Terminowe ubezpieczenie na życie jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. To również jedna z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań. Jest ona powszechnie akceptowana przez instytucje finansowe.

Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub, w przypadku zawarcia umów dodatkowych, w wyniku poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

Umowa zawierana jest na czas określony i może być opłacana regularnie bądź jednorazowo.

Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie ochronne?

Jest to najtańsza forma zabezpieczenia własnej rodziny. Ubezpieczenie ochronne to przede wszystkim:
dla osób Tobie bliskich:

 • forma zabezpieczenia finansowego,
 • rekompensata utraconych dochodów. Da to im czas na podjęcie albo zmianę pracy na bardziej dochodową lub znalezienie nowych źródeł utrzymania,
 • pewność spłaty kredytu zaciągniętego przez Ciebie na zakup domu czy mieszkania,
 • zabezpieczenie bytu dzieci,
 • spłata zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku.

dla Ciebie:

 • komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Na pewno nikt i nic nie jest w stanie Ciebie zastąpić. Polisa może jednak uchronić osoby dla Ciebie ważne przed sytuacją, kiedy do żałoby i bólu dołącza niedostatek.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie może być niezbędne?

Ubezpieczenie ochronne niezbędne może okazać się jeśli:

 • często podróżujesz,
 • jesteś jedynym żywicielem rodziny,
 • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • masz zobowiązania finansowe,
 • nie stać Cię na robienie oszczędności, a brak Twoich dochodów stanowiłby istotną dziurę w budżecie rodziny.